.. $12 million lent to entrepreneurs across New Mexico. [USA]